Ontwikkelaars Maankwartier

De hoofdontwikkelaars van Maankwartier zijn woningstichting Weller en de gemeente Heerlen.

Op 23 februari 2010 hebben Weller Vastgoedontwikkeling BV, de gemeente Heerlen en NS Poort de Ontwikkelings- en realisatieovereenkomst Maankwartier Heerlen ondertekend. Hierin staat vermeld welke partij wat en wanneer gaat ontwikkelen en realiseren.

Wie doet wat

Weller Vastgoedontwikkeling BV, een 100% dochter van woningstichting Weller, ontwikkelt de kantoren, groot- en kleinschalige detailhandel, parkeerfaciliteiten en huurappartementen. De gemeente Heerlen neemt de fysieke overkluizing van het spoor en alle openbare infrastructuur voor haar rekening. De gemeente heeft ook al het nieuwe busstation gerealiseerd als opmaat voor de rest. NS Stations is de ontwikkelaar van het nieuwe treinstation en de daaraan gelieerde commercie. Bouwontwikkeling Jongen BV participeert in het project door de bouw van een parkeergarage, 6200 m2 ruimte voor een supermarkt, 4000 m2 kantoorruimte en koopappartementen.

Kracht en meerwaarde

Alle partijen geloven in de kracht en de meerwaarde van Maankwartier voor Heerlen en de Parkstad Limburg. De ontwikkelende partijen staan voor een grote uitdaging. De realisatie van Maankwartier is een complex en langdurig proces. Niet alleen vanwege de grootschaligheid van het project en de veelheid aan functies die Maankwartier gaat herbergen, maar ook omdat het een belangrijk verkeers- en vervoersknooppunt in Parkstad Limburg betreft.

Op de foto: Michel Huisman (bedenker Maankwartier), Carlo Külter (directeur Bouwontwikkeling Jongen BV), Barry Braeken (wethouder gemeente Heerlen), Jack Gorgels (directeur-bestuurder Weller).