Ministerie verleent Weller goedkeuring voor start bouw Maankwartier

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 3 januari 2012 aan Weller definitieve goedkeuring verleend voor de ontwikkeling van Maankwartier Heerlen.

Om voor deze goedkeuring in aanmerking te komen, moest Weller voldoende commercieel vastgoed bij eindbeleggers kunnen wegzetten. Dat is nu gelukt. Bouwontwikkeling Jongen BV neemt de eindbelegging van de openbare parkeerplaatsen, ca. 6100 m2 supermarkt en ca. 4000 m2 kantoorruimte voor haar rekening.

Uitwerkingsovereenkomst
Gemeente Heerlen, NS Poort en Weller Vastgoedontwikkeling tekenen op 9 januari om 17.00 uur de Uitwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst verplichten genoemde partijen zich tot het daadwerkelijk realiseren van hun deel van Maankwartier. Ook worden concrete afspraken over planning, verantwoordelijkheden, betaalmomenten en tijdelijke voorzieningen tijdens de bouw vastgelegd. Het is een verdere uitwerking van de Ontwikkelings- en Realiseringsovereenkomst die de partijen al op 23 februari 2010 getekend hebben.

Tijdelijk station
Tijdens de bouw wordt er een tijdelijk station met voorzieningen ingericht en komen er twee tijdelijke verbindingen over het spoor. Het tijdelijk station komt aan de Parallelweg, vlakbij het huidige station. Daar komt ook een verbinding naar de treinperrons en naar het busstation aan de noordzijde van het spoor. De tweede verbinding komt aan de andere kant, naast het politiebureau. Deze verbinding brengt mensen van het busstation of de woonwijken naar het centrum van de stad.

Planning
Het bestemmingsplan voor Maankwartier is al enige tijd in procedure. Op 10 januari ligt de definitieve vaststelling voor aan de gemeenteraad. Bij een positief besluit, vraagt Weller op 11 januari een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aan. Daarna zal ProRail de plaat over het spoor gunnen aan een aannemer. De voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke voorzieningen starten al half januari. De formele start van de bouwstart zal in de eerste helft van dit jaar zijn.


impressie bovenaanzicht
Still 03 noordzijde ronding
still maanplein bewerkt 2
Still Noordzijde Uitsnede